logo NOVAQUA s.r.o.
Hlavní stránka ČOV / Vodní díla Reference Prodej MVE Kontakty

Společnost NOVAQUA s.r.o.

se zaměřuje na komplexní inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb se specializací na vodohospodářské stavby a pozemní stavby - občanskou výstavbu:

ČOV - čistírny odpadních vod

čistírny odpadní vody Návrh, dodávka a realizace čistíren odpadních vod včetně záručního a pozáručního servisu. Společnost je autorizovaným distributorem významného českého výrobce čistíren odpadních vod ENVI-PUR s.r.o.

Servis čistíren odpadních vod

Vedle autorizovaného servisu ČOV výrobce ENVI-PUR s.r.o. provádíme servis, opravy a údržbu čistíren odpadních vod ostatních výrobců. Postaráme se o Vaši čistírnu "od A do Z".

Poradenství, konzultace

Poradenství a konzultace pro vodohospodářské stavby zejména dle vodního zákona, správního řádu a souvisejích právních předpisů - návrh postupu a náležitostí pro efektivní řešení problematických situací ve styku se správními orgány, zhotoviteli staveb a dalšími subjekty. Koordinace s právními službami vč. zajištění odborných podkladů.

Návrhy východisek pro komplikovaná řízení u správních orgánů.

Znalecké posudky

v oboru stavebnictví, odvětví stavby vodní.

Inženýring

Příprava záměru, zajištění projektové dokumentace a příslušných řízení pro povolení výstavby.

Technický dozor investora (stavebníka)

Zastupování investora vůči zhotoviteli, kontrola kvality a množství prováděných prací, řešení technických problémů při výstavbě.