logo NOVAQUA s.r.o.
Hlavní stránka ČOV / Vodní díla Reference Prodej MVE Kontakty


ČOV

Projektová příprava ČOV 1600EO, 100EO, 4-20EO

Dodávka a instalace ČOV 4-6EO

Opravy a servis ČOV 4-100EO

Dešťovka

Projektová příprava nakládání s dešťovými vodami

Dodávka a instalace nádrží na vodu

Rybníky, malé vodní nádrže

Projektová příprava rybníků a tůní

Pasporty, legalizace, manipulační a provozní řády

Jezy, rybí přechody

Projektová příprava oprav a rekonstrukcí jezů

Projektová příprava rybích přechodů

Ostatní vodní díla

Projektová příprava MVE

Projektová příprava vodovodních řadů a kanalizačních stok

Inženýring

MVE, ČOV, jezy, rybníky, úpravny vody, vodovody, kanalizace, ...